خانه / فصلنامه انجمن

فصلنامه انجمن

فصلنامه انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در جهت تحقق اهداف بلند این نهاد و برای هموارسازی هرچه بیشتر و بهتر مناسبات بین اعضای انجمن و فعالان عرصه خدمات مهندسی کشورمان برای گسترش و انتقال این صنعت بزرگ به خارج از مرزها، به آینده درخشان رشد اقتصادی ایران عزیز امیدوار است و به همکاری و همیاری شما برای رسیدن به این مهم چشم دوخته است.

برای دریافت فرم قرارداد درخواست درج آگهی کلیک نمایید