خانه / آگهی و تبلیغات

آگهی و تبلیغات

پایگاه اطلاع رسانی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با بهره گیری از ظرفیتهای موجود خود و بر پایه امکانات تخصصی خود آماده است خدمات متنوعی را در اختیار انجمن ها ، صادرکنندگان، شرکت ها ، و سایر دست اندرکاران بخش فنی و مهندسی قرار دهد . تبلیغات در پایگاه اطلاع رسانی انجمن صادرکنندگان در قالب اطلاع رسانی برای مخاطبین مختلف در سطوح مختلف  آماده ارایه خدمات می باشد. این خدمات با قرار دادن آگهی های متنوع و برای هریک از گروه های سرمایه گذار ، پیمانکار ، صادر کنندگان و ارائه کنندگان خدمات نیز قابل ارایه است .

برای دریافت فرم قرارداد درخواست درج آگهی کلیک نمایید